Dahil sa isang Asymptomatic Patient Mahigit 71 Katao ang Nagkasakit ng COVID-19 sa China

Ang mga sumusunod na pangyayari ay ayon sa pag-aaral na isinagawa sa Heilongjiang Province, China. At ito ay isinulat at nailathala sa Centers for Disease Control and Prevention na may pamagat na “Large SARS-CoV-2 Outbreak Caused by Asymptomatic Traveler, China”. Ang mga pasyente na nabanggit sa pagaaral na ito ay binigyan ng karampatang label para sa layunin na madaling maintindihan ang pakakasunod sunod ng mga pangyayari.

Ang Mga Pangyayari

Sa pagitan ng Marso 11, 2020 at Abril 9, 2020 walang naitalang kaso ng COVID-19 sa Heilongjiang Province, China. Ngunit noong Abril 9, 2020 may naitalang apat (4) na kaso ng COVID-19 at lumobo ito sa mahigit 71 na pasyente noong Abril 22, 2020.

Ang Pagkakadiskubre sa mga kaso ng COVID-19

Noong Abril 2, 2020 isang pasyente (C1.1)  ang itinakbo sa hospital dahil sa severe stroke. Ang pasyenteng ito at inilagay sa Ward ng hospital kung saan kasama nya ang iba pang pasyente. Ang kanyang dalawang anak (C1.2 at C1.3) ang kasakasama nya sa loob ng hospital bilang kanyang mga bantay. Noong Abril 6, 2020, inilipat ang pasyente (C1.1) sa isa pang hospital kung saan sinamahan sya ng kanyang mga anak (C1.2 at C1.3). Tandaan sa mga panahon na ito, hindi pa na-test ang pasyente para sa COVID-19 dahil hindi pa ikinukonsidera ng mga doktor na kaso ito ng COVID-19.

Paglabas ng Sintomas

Noong Marso 26, 2020 bumisita ang isang ina (B2.2) at ang kanyang kasintahan (B2.3) sa kanyang anak (B1.1) na nakatira sa isang residential apartment tower. Noong Abril 7, 2020 nakaramdam ng mga sintomas ng COVID-19 si patient B2.3 at nag positibo sya sa sakit noong Abril 9, 2020. Dahil dito agad ding itinest si B1.1 at B2.2 na nagpositibo din sa sakit ng COVID-19.

Ang koneksyon ni patient C1.1 at B2.3

Noong buwan ng Marso 2020, sa kadahilanang walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Heilongjiang Province, China pinapayagan ang mga maliliit na pagtitipon. Kaya noong Marso 29, 2020, dumalo si patient B2.2 at B2.3 sa isang party na kung saan nandoon din sina patient C1.1, C1.2 at C1.3. Nagsagawa ng contact tracing kay B2.3 at napag alaman na ang kanyang close contact ay sina B1.1, B2.1, B2.2 at C1.1. Sa pagsusuring ginawa napagalaman na silang lima ay walang history ng pagbyahe maging sa ibang bansa at hindi din sila nakatira sa mga lugar na nagkaroon ng matataas na kaso ng COVID-19. Dahil dito sinabi ang contact tracing team na maaaring nanggaling ang sakit sa ibang tao.

Ang Pagkalat ng Sakit

Dahil sa pagkakaconfine ni C1.1 sa ward ng hospital sya ay nakahawa ng ibang tao. Sa unang hospital na pinagdalhan sa kanya, napagalaman na may 28 katao na nagpositibo sa COVID-19, kasama ang isang doktor at limang nurse. Sa pangalawang hospital na pinagdalhan kay patient C1.1 ay nakatala sila ng mahigit dalawampung (20) kaso.

Patuloy na Paghananap

Dahil sa hindi makita ng contact tracing team ang pinagmulan ng sakit sa mga unang pasyenteng nabanggit, nagpasya ang contact tracing team na alamin kung sino-sino ang mga nakatira sa apartment tower kung saan nakatira si B1.1. Doon nila napagalaman na isang kapitbahay (A0) nila B1.1 ang kagagaling lamang ng Estados Unidos at dumating noong March 19, 2020. Si patient A0 ay dumating noong Marso 19, 2020. Noong Abril 10 at 11 isinailalim si patient A0 Sars-CoV-2 antibody test at lumabas na sya ay dati nang na-infect ng virus at sya ay itinuturing na isang asymptomatic carrier.

Ang koneksyon ni B1.1 at A0

Hindi magkakilala sila B1.1 at A0. Si patient A0 ay nakatira sa mas mataas na palapag ng apartment tower. Noong sya ay dumating mula sa America sya ay striktong sumunod sa quarantine protocols na pinapairal doon. Napagalaman ng contact tracing team na ang  tanging koneksyon ni patient B1.1 at A0 ay ang paggamit ng parehong elevator.

Ang Mga Resulta ng Pagaaral na ito

Dahil sa pagaaral na ito, ipinakita ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:

  1. Ipinapakita nito na ang isang asymptomatic carrier ng Sars-CoV-2 (an virus na nagdudulot ng COVID-19) ay kayang magpakalat ng nasabing sakit sa isang malawakang komunidad.
  2. Ipinapakita din nito ang posibilidad na nahawa si B1.1 sa paghawak sa mga parte ng loob ng elevator kung saan sya ring ginagamit ni A0.
  3. Ipinapakita din ng pag aaral na ito ang halaga ng contact tracing para malaman ang pinanggalingan ng sakit at ang mga taon naapektuhan upang sila ay maisolate at magbigyan ng karampatang lunas.

Isang Ilustrasyon kung Paano Kumalat ang Virus mula sa isang Asymptomatic Carrier

Imahe galing sa: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20-1798-f1

Sariling Opinyon at Konklusyon

Sa pag-aaral na ito makikita na ang virus ay maaring kumalat sa isang komunidad dahil lamang sa isang infected asymptomatic carrier. Kaya napakahalaga na bawasan ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng pag sunod sa mga simpleng panuntunan tulad ng:

  • Palagiang pagsunod sa tamang paghugas ng kamay o kaya ay pagdisinfect gamit ang alcohol.
  • Pag-iwas a paghawak ng mga parte ng mukha nang hindi naghuhugas o nagdisinfect ng kamay.
  • Pagsunod sa panuntunan ng physical o social distancing.
  • Pagsusuot ng facemask lalo na sa pampublikong lugar.
  • Manatili sa bahay kung wala namang importanteng pupuntahan.

Malalabanan ang sakit na COVID-19 kung susundin lamang ang mga simpleng panuntunan na ito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *